Fogging operations may not be enough.

Ang mga pumuluyo sa gihapon gina hingyu sa pag-observe sang “4 o’clock” habit”.

Ang “4 o’clock habit” kabahin sang kampanya sang Department of Health nga nagapanawagan sang bulig sang mga pumuluyo sa kampanya batok sa dengue paagi sa paghimu sang tikang batok sa mga breeding sites kag breeding grounds sang dengue mosquitos.

Ang kampanya ginatawag nga “4S”.

Nalakip diri ang pag-ula sang nagapundo nga tubig sa mga plorera, daan nga goma, drums, mga suludlan ukon pulunduhan sang tubig nga mahimu nga mangin “breeding ground” ukon tulubuan sang mga lamok nga magadala sang dengue virus.

Ginahingyu nga likawan ang malawig nga pagpundo sang tubig sa mga lugar nga ligwin ukon tago nga mga hulot sang aton puluy-an.

Ang publiko ginapangabay sa pagbukas sang ila mga ganha-an kag bintana kon matabuan nga ang fogging operations malapit sa ila ginapuy-an.

Share Post