INCENTIVIZED SEGREGATION-AT-SOURCE kag RECYCLABLES EXCHANGE PROGRAM ang ginduso sang IPM CDC in partnership with bEXTRA Philippines, Inc. sa kay Mayor-elect Albee Benitez sang nagligad nga adlaw.

Ang ini nga developed system nga gina tawag nila Trash to Cashback, nagahandom nga makakambyo sang behavior kag mindset sang mga pumuluyo sa pagmanage sang ila basura paagi sa pag-incentivize sang seggregated trash nga halin mismo sa puno ukon sa mga puloy-an, maka source sang mga untapped recyclable materials, maka-iban sang kadamuon sang basura kag iban pa.

Nag-suggest man si mayor-elect Albee nga basi puede ma-incorporate man ang composting ukon pag-ubra sang organic fertilizer bilang by-product sang mga basura nga gina collect.

Share Post